Skip to content

Karolina Jucha

Fotografia jest dla mnie zatrzymaniem czasu, momentem, który w naturze trwając sekundę, na papierze może przetrwać lata… momentem, w którym można pokazać rzeczy mało istotne, niezauważalne, tak, aby stały bardziej dostrzegalne…


Pejzaże:

Natura:

Architektura: